Via Facebook kreeg ik een bericht onder ogen van een dierbaar iemand die schreef over 2 tumoren die tijdens onderzoeken bij hem waren ontdekt. De angst sloeg me om het hart, omdat ik er vanuit ging dat het hier om een recente ontwikkeling ging. Totdat ik de reacties terug las en zag dat ik op dit bericht had gereageerd. Bleek het om een bericht te gaan wat 2 jaar geleden was geplaatst. Wat een opluchting!

Projectie
Later dacht ik er hier nog eens over na. Waarom schrok ik zo van dit bericht. En waarom voelde ik angst en onzekerheid? Het ging toch niet om mij? Maar dat ging het juist wèl. De gevoelens die ik tijdens mijn eigen ervaring met kanker had ervaren, werden dit keer opnieuw geraakt. Mijn reactie komt voort uit de gevoelens die in mij leven. Wat er in mij leeft aan gevoelens wordt weerspiegelt in mijn buitenwereld en de manier hoe ik die ervaar. Reageer ik angstig op een bepaalde situatie, dan triggert die situatie de angst die in mij leeft. En zo triggeren situaties gevoelens die in ons leven en die wij ons niet altijd bewust zijn. Neem als voorbeeld iemand die voor het eerst een presentatie moet geven. De één voelt zich angstig en onzeker en de ander doet het gewoon zonder te verblikken of te verblozen. Beiden hebben te maken met dezelfde situatie maar verschillen in beleving, vanwege andere ervaringen, gedachten en gevoelens.

Zelfkennis opbouwen
Situaties helpen ons om ons bewust te worden van de gevoelens die in ons leven en door ze te ontdekken en te onderzoeken leren wij onszelf beter kennen. Door steeds meer inzicht in onszelf te krijgen, worden wij ons steeds meer bewust van ons eigen gedrag en het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid. Maar vaak, veelal vanuit een gebrek aan kennis, vinden we het veel gemakkelijker om de situatie of een ander de schuld te geven. Dan verschuilen we ons achter het feit dat de situatie de reden is waarom wij voelen wat wij voelen. Dan hoeven wij in ieder geval niet zelf na te denken over onze eigen gevoelens en waar deze mee te maken hebben. En zo vermijden wij de confrontatie met onszelf en ontnemen wij onszelf de kans om te groeien. Jammer, want aldoende leert men.

Eén tip

Ben jij je bewust van de gevoelens die in jou leven en neem jij eigen verantwoordelijkheid?