In deze bijzondere tijden waarin je niet meer weet wat waar is en wat niet waar is wordt het steeds lastiger om dichtbij jezelf te blijven. Via social media, de media en televisie vindt er een aanslag op de mens plaats door het verspreiden van informatie. Contacten met familie en vrienden komen onder vuur te liggen of worden verbroken, alleen maar omdat niet iedereen dezelfde mening deelt. Respect voor elkaars mening is er niet, in plaats daarvan hebben we ons oordeel klaar zonder ook maar een enkele vraag te stellen. We denken te weten wat de waarheid is en trekken onze conclusie op wat we zien en horen. Onze waarheid is gebaseerd op de kennis die wij hebben opgedaan vanuit onze levenservaringen en wat ons is geleerd.

De realiteit is voor ieder van ons anders. Vanuit onze eigen ervaringen, onze gedachten daarover en hoe we ons daarbij voelen kleuren we onze realiteit. Onze aandacht is naar buiten gericht in plaats van naar binnen. We realiseren ons niet dat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze binnenwereld. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk, waar informatie via allerlei kanalen op ons wordt afgevuurd, de tijd en de ruimte te nemen om te onderzoeken welke gevoelens er bij jou aandacht vragen. Hoe meer jij je leert focussen op je eigen binnenwereld, waarbij de gevoelens die zich aandienen er mogen zijn, hoe minder aandacht je geeft aan datgene wat er buiten je gebeurt.

Ieder van ons is uniek in wie we zijn, hoe wij denken en hoe wij handelen. Deze unieke kwaliteiten, die wij allemaal hebben, zijn gedurende ons leven ondergesneeuwd door wat ons is verteld en wat wij zijn gaan geloven over onszelf. Door de druk van de maatschappij hebben wij ons aangepast aan wat er van ons wordt verwacht, waardoor onze authenticiteit beetje bij beetje is afgenomen. Het gevolg is dat wij steeds minder op onszelf zijn gaan vertrouwen, maar ons meer afhankelijk hebben gemaakt van de mensen om ons heen.

De huidige omstandigheden kunnen wij als spiegel gebruiken om te ontdekken wie we in essentie zijn. Ons handelen laat zien welke stukken van onszelf aandacht vragen en het is aan ons om die uitdaging met onszelf aan te gaan, zodat we gaan onderzoeken waar ons handelen op is gebaseerd. De weg naar onze eigen authenticiteit brengt levenskracht met zich mee. De opgedane kennis over onszelf helpt ons bij het verkrijgen van vertrouwen, waardoor we veerkrachtig worden.

Ieder van ons bewandelt zijn eigen weg. Wanneer we elkaar daarin kunnen respecteren, helpen we elkaar om in onze eigen kracht te komen!