Tegenwoordig gaan 1 op de 3 relaties uit elkaar, met een scheiding als gevolg. Nog nooit is het percentage zo hoog geweest. Maar wat als jij jouw relatie nog zou kunnen redden door in relatietherapie te gaan. Zou jij dat dan overwegen?

Donkere wolken trekken zich samen boven jullie relatie

Niets blijft hetzelfde. Ook een relatie is aan verandering onderhevig. Oorzaken waardoor de relatie in een neerwaartse spiraal terecht kan komen is: een gebrek aan communicatie, te weinig raakvlakken, te weinig tijd en aandacht voor elkaar, kinderen, werk, noem maar op. Wanneer er geen tijd en ruimte voor een gesprek is en de frustratie hierover niet naar elkaar wordt uitgesproken, dan zal de frustratie zich als een steeds groter wordend gezwel gaan ontwikkelen. Vaak wordt die frustratie dan weer wél geuit,  maar veelal op een negatieve manier. De onmacht neemt dan de overhand.

Kiezen voor relatietherapie

Bij relatietherapie is het van belang dat jullie beiden bereid zijn om naar je eigen aandeel in de relatie te kijken. Beiden moet je van mening zijn dat de weg die jullie ingeslagen zijn niet ten goede komt van jullie relatie. Helaas blijven we vaak te lang in deze vicieuze cirkel ronddraaien. Verwijten gaan bij tijd en wijle over en weer en iedere keer weer krijgt het gezwel de ruimte om verder te groeien. En hierdoor ligt de focus in een gesprek veel meer op datgene wat je niet wilt i.p.v. wat je wél wilt. Frustratie en onmacht nemen steeds meer de overhand en ondertussen nemen jullie steeds meer afstand van elkaar. Het begin van het einde.

Investeer en leer van elkaar

Laat het niet zover komen. Grijp in en doe er iets aan. Uiteindelijk willen wij ons allemaal geliefd,  gesteund en begrepen voelen. Door samen in relatietherapie te gaan krijgen jullie beiden inzicht in jullie eigen handelen en de patronen die ten grondslag liggen aan jullie relatie. Met elkaar leer je van elkaar. Ben je bereid hier samen mee aan de slag te gaan dan kunnen jullie vrij snel het tij keren en jullie relatie een positieve boost geven, met als gevolg dat jullie er samen sterker uitkomen.  Beter toch….

Eén tip

Vertel jouw partner wat hem of haar bijzonder maakt.