Vaak raken we in een discussie verzeild vanwege een meningsverschil over wat wel waar is of niet waar is, wat uiteindelijk tot niets leidt, behalve een hoop frustratie. Hoe komt dat toch?

Jouw mening is gebaseerd op jouw ervaringen uit het verleden en de gedachten die jij hierover hebt gecreëerd. Of misschien ben jij gaan geloven wat anderen ooit tegen jou hebben gezegd. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat alles wat jij ervaart gefilterd wordt door de bril waardoor jij kijkt en dat wordt jouw  waarheid. En zo hebben wij allemaal onze eigen waarheid.

Kijk eens naar de foto hiernaast? Wat zie jij, de jonge vrouw of de oude vrouw?

Wat gebeurd er nu eigenlijk wanneer wij met elkaar communiceren? Wanneer wij met elkaar in gesprek gaan hebben wij beiden onze eigen beleving. Wanneer ik aan jou iets vertel over hoe ik iets ervaren heb, dan zegt dit nog niets over jou, maar alles over mij. Het is mijn gevoel en het zijn mijn gedachten. En hier gaat het vaak in de communicatie mis. De ander hoort mijn verhaal aan, maar betrekt het verhaal op zichzelf door het in te kleuren vanuit zijn eigen beleving. En hoe komt dit? Omdat de ander ook een mening heeft die gebaseerd is op zijn eigen gevoel en gedachten We pikken informatie op door gebruik te maken van onze zintuigen. En daarin hebben wij allemaal een voorkeur. De één is visueel ingesteld, hierbij is de voorkeurszintuig de ogen. De ander is meer auditief ingesteld. Hierbij speelt het gehoor een grotere rol. En weer een ander is kinesthetisch ingesteld. Bij diegene is het gevoel leading. En ik kan, door wat ik vertel, de ander in zijn gevoel raken of de ander kan over een bepaald onderwerp andere gedachten hebben, waardoor diegene  niet meer luistert naar wat er gezegd wordt, maar in zijn hoofd al bezig is met zijn eigen gevoel en zijn eigen gedachten. En het antwoord wat vervolgens gegeven wordt is gebaseerd op zijn eigen beleving en niet meer op het verhaal wat ik vertel. Hierdoor voel ik mij niet begrepen en ga ik nu nog meer mijn best doen om de ander te overtuigen van mijn verhaal. De ander, die niet in de gaten heeft dat hij vanuit zijn eigen beleving reageert, gaat zich steeds meer verdedigen en voor dat je het weet ben je in een machtsstrijd verzeild en gaat het niet meer om de inhoud van het gesprek maar wie nu gelijk heeft. Jammer, want de intentie van het aangaan van een gesprek is vaak vanuit oprechtheid, helaas in dit geval, met een teleurstellend resultaat.

Om inzicht te krijgen in jouw manier van communiceren is het belangrijk dat jij bereid bent om jouw eigen handelen te onderzoeken en daar je verantwoorlijkheid voor te nemen. Hierdoor leer je beter communiceren.

Tips om een discussie te vermijden?

  • Laat elkaar uitpraten, zodat je eerst luistert naar elkaars verhaal zonder elkaar in de rede te vallen.
  • Vermijd aannames en vul niet voor de ander in.
  • Stel vragen.
  • Let op of het betreffende onderwerp gevoelig bij jou ligt. Vaak verdedigen wij onszelf vanuit onzekerheid.
  • Neem je eigen verantwoordelijkheid m.b.t. je eigen handelen.
  • Spreek uit wat je denkt.