Wil jij in therapie? Maar weet jij nog niet bij wie? Regelmatig krijg ik vragen van cliënten of mijn therapie wordt vergoed. Wanneer ze dit voorleggen bij hun zorgverzekeraar is het antwoord standaard “nee”. Nee, niet via de Basis GGZ vanuit de basisverzekering, maar ik word wel vergoed via de Alternatieve Geneeswijzen vanuit het aanvullend pakket. 

Basis GGZ

Wanneer je in therapie wilt bij een psycholoog, dan moet je eerst naar je huisarts voor een verwijsbrief. Die kan je dan adviseren om of eerst gebruik te maken van de diensten van een praktijkondersteuner, of afhankelijk  van de problematiek, je door te sturen naar een praktijk of instelling. Wel moet er een vermoeden van een diagnose zijn om voor een vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van internet en kan je zelf op zoek gaan naar een psycholoog. Check via de site van je  zorgverzekeraar voor een psycholoog die voor een vergoeding in aanmerking komt. De meeste zorgverzekeraars hebben een zorggids, waarin vermeld staat welke psychologen een contract hebben met de zorgverzekeraar. Afhankelijk van je basisverzekering kan je dan checken of de behandeling volledig vergoed wordt of gedeeltelijk. Hou er wel rekening mee, dat  je eerst je eigen bijdrage moet opmaken, voordat er door de zorgverzekeraars vergoed gaat worden.

Alternatieve geneeswijzen

Dan zijn er de Alternatieve Geneeswijzen. Onder de Alternatieve Geneeswijzen valt Psychosociale Hulpverlening. Door de wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd m.b.t. de psychologische hulpverlening in de basisverzekering, vallen veel psychologen buiten de boot wat vergoedingen betreft. Alleen de BIG geregistreerde psychologen mogen zich binnen de basis GGZ hoofdbehandelaar noemen. Om toch voor een vergoeding in aanmerking te komen hebben veel basis-psychologen en HBO-psychologen zich aangesloten bij beroepsverenigingen en koepelorganisaties. Ook hier geldt het verhaal van de zorggids. Check op de site van jouw zorgverzekeraar onder Alternatieve Geneeswijzen of jouw psycholoog of therapeut in aanmerking komt voor een vergoeding. Soms kan het namelijk gunstiger zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden vanuit het aanvullend pakket i.p.v. de basis GGZ, zeker bij kortdurende trajecten. Je eigen bijdrage valt hier namelijk buiten. Dat is alleen van toepassing wanneer je voor vergoedingen vanuit de basisverzekering in aanmerking komt.

Zoek in ieder geval iemand bij wie jij je open stelt, die jou vertrouwen geeft en waar jij je ziel en zaligheid bloot durft te geven. Iemand met wie jij een klik hebt. Zorgkaart Nederland is een site waar hulpverleners vanuit verschillende disciplines met recensies vermeld staan. Deze site kan je wellicht helpen bij het maken van een keuze.

Het vergt moed om in therapie te gaan en de confrontatie met jezelf op te zoeken. Maar met de juiste persoon aan je zijde wordt die confrontatie een groot  avontuur!