Geloof jij iemand op zijn woord? Zeker als je iemand voor het eerst ontmoet wil je die persoon graag je vertrouwen geven. Maar wat doe je als blijkt dat die ander zijn woorden niet nakomt?

Een relatie is gebaseerd op vertrouwen. Wanneer dit vertrouwen beschaamd wordt, brengt dit de relatie in gevaar. Doet zich een situatie voor, waarbij afspraken die gemaakt zijn niet nagekomen worden, dan spreek je de ander hierop aan. Je hoopt dat de ander dit ter harte neemt en dat  er in het vervolg rekening mee wordt gehouden. Hierdoor kan jouw vertrouwen weer groeien.  Maar wat als dit niet het geval is? Wat als die ander zegt ” ja, dat doe ik”, maar na verloop van tijd blijkt dan toch dat het niet gebeurd.

Zolang er nog “hoop” is….

Jij hoopt dat de ander je serieus gaat nemen en alsnog zijn woord gaat houden. Zolang jij hoop blijft houden aanvaard jij het gedrag (ook al zeg je van niet). En doordat jij jezelf niet serieus neemt, geloof jij de ander opnieuw  te makkelijk op zijn woord. En daarmee maak jij je eigen positie steeds ongeloofwaardiger. En iedere keer weer, wanneer je met dezelfde situatie geconfronteerd wordt, moet je steeds meer uit de kast halen om de ander te overtuigen. Het woord zegt het al. “overtuigen”.  In plaats van op een rustige manier te zeggen wat jij er van vindt, probeer jij nu de ander te overtuigen door je stem nog meer te verheffen, door oude koeien uit te sloot te halen of door te gaan dreigen dat je weggaat. Helaas ook allemaal woorden zonder daden!

Zet je woorden om in daden

Neem jezelf serieus en zorg dat je woorden ook terug komen in jouw daden. En dit geldt voor alles! Maak afspraken met jezelf en met een ander die je kunt nakomen. Wanneer jij dit voor jezelf toepast, zal je merken dat het je makkelijker afgaat om de ander op gemaakte afspraken aan te spreken, op een rustige maar duidelijke manier. Tenslotte is vertrouwen een basisbehoefte zowel in relatie met jezelf als ook in relatie met de ander . Is dat er niet dan zal vertrouwen plaatsmaken voor angst en onzekerheid. Gevoelens die geen enkele relatie niet ten goede komen!