Het maken van keuzes kan soms behoorlijk lastig zijn. Zeker als er aan je keuze een consequentie gekoppeld is die in jouw beleving moeilijk, pijnlijk of lastig is. In mijn praktijk worden mijn cliënten regelmatig geconfronteerd met het maken van keuzes. Als ik dan vraag: “ Maar wat wil jij?”, dan krijg ik een twijfelachtig antwoord gevolgd met een maar… en vervolgens krijg ik een opsomming van argumenten wat iemand niet wil! Wat we willen weten we vaak wel, maar doordat we dat niet doen gaan we ons bezighouden met dat wat we niet willen!

Het woordje NIET

In mijn vorige blog schreef ik over het hebben van een focus en dat je daarmee letterlijk iets in gang zet. Dus als jij een focus hebt die gericht is op wat je niet wilt, dan stuur jij jouw energie naar iets wat jij eigenlijk niet wilt. Daarbij komt nog eens dat het woordje NIET door onze hersenen vaak niet wordt geregistreerd, dus eigenlijk hou jij je dan met iets bezig wat je eigenlijk niet wilt, maar onbewust stuur je daar door jouw eigen handelen wel je energie naartoe. Snap jij het nog? “Denk niet aan een olifant! “. En waar denkt je dan nu aan? En wat vind jij als iemand zegt: ‘Ik wil niet zeuren hoor, maar…?’ Ja, precies, die gaat volgens jou wel degelijk zeuren.

Twijfel

Een reden te meer om na te denken over datgene wat je wél wilt zodat jij je energie de juiste richting op stuurt. Want waar komt volgens mij twijfel vandaan? Kijk maar eens terug op een situatie waarbij jij twijfelt wat je moet doen. Aan de ene kant weet jij wat je wilt. Jij hebt er over nagedacht en jij bent tot een conclusie gekomen. Maar omdat het misschien iets is wat jij lastig, moeilijk of pijnlijk vindt om te doen, weeg jij de voor en tegens tegen elkaar af. Want aan iedere keuze zit een consequentie en vaak is die in jouw hoofd groter dan in werkelijkheid. Doordat jij je meer bezig houdt met dat wat jij niet wilt, stuur jij jouw aandacht de verkeerde kant op, waardoor jij het maken van jouw keuze uitstelt!

Beweging

Zoals gezegd maak jij het in jouw hoofd vaak groter dan dat het is. En door het sturen van jouw aandacht naar datgene wat jij niet wilt ga jij je ook niet beter voelen. In jouw hoofd heb jij keer op keer dezelfde gedachtengang en er veranderd niets, want anders ga jij wel anders handelen. En zo zit je in een  vicieuze cirkel, waardoor jij waarschijnlijk veel langer met iets blijft rondlopen i.p.v. het aan te pakken en het op te lossen.

Onderstaand 3 tips die jou kunnen helpen bij het nemen van actie :

  • Zet het op papier. Door het voor jezelf op papier te zetten maak je het inzichtelijk voor jezelf.
  • Onderzoek voor jezelf wat je moeilijk vindt. Kijk welke belemmerende overtuigingen er voor zorgen dat jij niet in actie komt.
  • Maak het bespreekbaar. Anderen hebben andere meningen en kunnen jou helpen met het verkrijgen van inzicht.