We hebben allemaal primaire gevoelens zoals verdriet, boosheid, angst. In het verleden hebben wij niet altijd geleerd om op een juiste manier met deze gevoelens om te gaan. Als we verdrietig waren, dan moesten we stoppen met huilen. Waren we boos dan moesten we niet zo boos doen en als we bang waren, dan werd er lacherig over gedaan of dan waren we een watje. Maar over het belang van deze gevoelens werd nauwelijks gesproken.

Richtingaanwijzers

Deze gevoelens functioneren als richtingaanwijzers. Wanneer onze primaire gevoelens niet als zodanig worden ervaren, worden deze gevoelens vervormd en ontstaat er ander gedrag. Wanneer verdriet vervormd wordt, gaan we weglachen, raken we verbitterd of worden we cynisch. Wanneer boosheid vervormt, worden we agressief, gaan we negeren of beledigen. Wanneer angst vervormt gaan we vermijden, raken we paniekerig of gestrest. Wanneer dit maar vaak genoeg gebeurd ontstaat er een nieuw patroon en herkennen we het oorspronkelijke gevoel niet meer. We hebben een afslag genomen en weten niet meer waar we zijn.

Herkennen en erkennen

Herken vervormingen bij jezelf en onderzoek deze. Welk primair gevoel ligt er aan ten grondslag en welke situatie heeft de vervorming in de hand gewerkt. Onderzoek dit gevoel en de situatie die met dit gevoel gepaard gaat en durf te voelen wat het met je doet. De betekenis van dit gevoel zal je steeds duidelijker worden. Durf het gevoel te herkennen, te erkennen, te doorleven en te benoemen. Als je het durft te benoemen, dan zal je merken dat er meer ruimte voor het gevoel ontstaat en voor de associatie die met dit gevoel gepaard gaat. Leer te luisteren naar jouw primaire gevoelens. Hoe meer jij jezelf er toe zet om jouw gevoelens uit te spreken, hoe beter je leert om met jouw gevoelens om te gaan.  Door gebruik te maken van jouw richtingaanwijzers zal jouw weg naar geluk en welzijn zich vanzelf openbaren.

Eén tip

Herken jij de primaire gevoelens bij jezelf?