Afgelopen vrijdag werd er vanuit de vakgroep Transpersoonlijke Therapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen een studiedag georganiseerd met Hans Laurentius als spreker. Zonder een blad voor zijn mond te nemen gaf hij zijn ongezouten mening over de maatschappij, meditatie, ons hokjes denken en de rol die wij in het leven innemen (meer met de buitenkant bezig zijn dan met de binnenkant).  En dat wij ook niet beter weten, omdat wij door onze ouders zijn opgevoed en die wisten ook niet beter. Dus hen kan je het ook niet kwalijk nemen. Binnen 15 minuten had hij zoveel weerstand weten te creëren door de manier hoe hij zich neerzette, dat als gevolg hiervan een aantal personen er voor kozen om de ruimte te verlaten. De anderen bleven, maar hadden zo hun eigen mening. Een dynamisch interactief programma met een boeiende inhoud!

Jouw beleving

Wanneer jij praat over jouw beleving, dan zegt dit niets over de ander, maar alles over de manier hoe jij iets ervaart. Jij praat vanuit jouw eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Het crasht vaak wanneer je van mening bent de ander te moeten overtuigen van jou gelijk. Of je betrekt de beleving van de ander op jezelf en voelt je hierdoor aangevallen, of niet begrepen, of niet serieus genomen. Ook verspilde energie, want door het trekken van deze conclusie en door niet te vragen wat de ander dan precies bedoelt, reageer je vaak verdedigend. Dit heeft dan weer als gevolg dat de ander zijn best gaat doen om zijn mening of standpunt extra kracht bij te zetten en voordat je het weet zit je samen in de machtsstrijd en ontstaat het welles nietes spel. Of iemand gaat de beleving van de ander op zichzelf betrekken en gaat dit als de waarheid aannemen en beïnvloedt hiermee zijn eigen zelfbeeld. Ook niet handig als het om iets negatiefs gaat.

Een waarheid

Jouw waarheid hoeft niet de waarheid van de ander te zijn. Wij zijn allemaal uniek met onze eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Er zijn dus meerdere waarheden. Daarnaast weten wij amper wat goed is voor onszelf, laat staan voor een ander. Dat is ook het gevaar wanneer jij je te afhankelijk opstelt naar een ander, die waarheid maar klakkeloos aanneemt als de waarheid en daar ook nog naar gaat handelen. Leer om voor jezelf na te denken en onderzoek! Pas dan kan jij beslissen of dit ook jouw waarheid is of niet. Wat dat betreft zijn wij gemakzuchtige wezens. Over onszelf nadenken vinden we lastig. Het is makkelijker om dat over anderen te doen. Maar daar word jij helaas niet veel wijzer van!

Eén tip

Laat de ander in zijn waarde en respecteer andermans mening. Jouw beleving is nooit hetzelfde als de beleving van de ander.