We zijn trouw aan een partner, ouders,  kinderen en vrienden. Maar hoe trouw ben jij aan jezelf? Je denkt over iets na, je raakt enthousiast, maar door reacties van anderen of door je eigen denken, doe jij het toch maar niet. Achteraf denk je “had ik maar….”.

Teleurstelling

Waardoor raak je teleurgesteld? Doordat je niet de stappen hebt durven zetten die jij diep van binnen graag had willen zetten. En die frustratie en de onmacht die daarmee gepaard gaat steekt bij tijd en wijle de kop op. Jij had graag die lange reis willen maken, maar je hebt het niet gedaan. Jij had graag voor jezelf willen beginnen, maar je bent toch maar voor een werkgever blijven werken. Jij had eigenlijk je relatie willen beëindigen, maar je bent toch maar bij die partner gebleven.  Onbewust hebben die beslissingen invloed op jouw handelen. De gevoelens die met die beslissingen gepaard gaan doen onbewust hun werk. Soms laten ze zichzelf zien en voel je de angst die jou heeft weerhouden om de keuze te maken. Of je voelt verdriet voor datgene wat er nooit is geweest of je voelt boosheid, omdat je niet voor jezelf bent opgekomen. Maar soms zijn deze gevoelens vervormd en komen ze op een andere manier tot uiting. Je wordt o.a. cynisch, raakt verbitterd, reageert agressief of je negeert of kleineert. Helaas zijn het vaak de personen die dicht bij je staan die het moeten ontgelden. Die voelen veilig en hebben in het verleden al laten zien dat ze jou niet in de steek laten. De vraag is alleen “Hoe lang gaan ze dat nog volhouden!”

Zeg wat je te zeggen hebt maar hou het bij jezelf!

Trouw zijn aan jezelf heeft niet alleen met keuzes te maken. Trouw zijn aan jezelf betekent ook dat je zegt wat je te zeggen hebt in situaties die niet altijd even makkelijk zijn om mee om te gaan. Vaak zeggen we niet wat we eigenlijk willen zeggen, omdat we anderen willen sparen of niet willen kwetsen of omdat we bang zijn voor de consequentie. Achteraf voel je dan altijd dat haakje. Had ik maar….. Je voelt dat wat je doet niet overeenstemt met wat je echt wilt. Verander het gedrag! Leer voor jezelf op te komen.  Zeg wat je te zeggen hebt en hou het bij jezelf. Door trouw te zijn aan jezelf creëer je het leven wat je gelukkig maakt. En wie wil dit nou niet!