Hoe vaak bekritiseer jij jezelf,  vind jij jezelf niet goed genoeg of is een ander altijd beter, leuker, slimmer etc. In de huidige maatschappij met voetballers, acteurs, zangers en fotomodellen als ideaalbeeld, focussen we ons  op de buitenkant en bekritiseren wij onszelf wanneer wij niet aan de norm voldoen. We kiezen er voor om de menigte te volgen en laten onze eigen dromen varen.

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek en wij dragen allemaal kwaliteiten met ons mee. Door te onderzoeken en te luisteren naar onze intuïtie wordt ons steeds duidelijker welke kwaliteiten er in ons verborgen liggen en hoe wij deze kwaliteiten tot ontwikkeling kunnen laten komen. In onze huidige maatschappij liggen hoge verwachtingen en worden we veel te veel beoordeeld op wie we zijn en wat we doen. Hoe hoger je opleiding, hoe beter het is. Hoe mooier je er uit ziet, hoe meer kans op succes. Tijdschriften, reclames etc. laten alleen het perfecte plaatje zien. En aangezien wij ons daaraan spiegelen leggen wij de lat voor onszelf behoorlijk  hoog. En wanneer wij vinden dat wij er niet aan voldoen beoordelen wij onszelf op wie we zijn, deugen we niet en is het bij een ander altijd beter, met als resultaat dat we niet meer naar onze innerlijke stem luisteren.

Leren luisteren naar onszelf

Door niet meer naar onszelf te luisteren lopen we als een kip zonder kop achter de menigte aan in de hoop dat er een moment gaat komen dat wij ons weer beter gaan voelen. Helaas is dit vaak niet het geval. Door onszelf onder druk te zetten en op een negatieve manier tegen onszelf te praten pushen wij onszelf om te voldoen aan het ideaalbeeld. De stress en de spanningen die daarmee gepaard gaan nemen we voor lief in de hoop dat die gaan verdwijnen wanneer het ideaalbeeld gerealiseerd is, als dat überhaupt haalbaar is. En wanneer we er dan toch in geslaagd zijn om aan het ideaalbeeld te voldoen, komen we er  achter dat dit ons toch niet gelukkig maakt. En hoe komt dat? Omdat wij de droom van iemand anders aan het najagen zijn i.p.v. onze eigen droom te verwezenlijken.

Volg je eigen droom

Gelukkige mensen volgen hun eigen weg en creëren  hun eigen dromen. Zij geven zichzelf de ruimte om te mogen ontdekken en gaan met zichzelf om als een kind dat leert lopen. Zij stellen zichzelf gerust wanneer er spanningen ontstaan en onderzoeken waar deze mee te maken hebben. Zij geven zichzelf complimenten en waarderen zichzelf in wie ze zijn en wat ze doen. Wanneer gelukkige mensen hun droom najagen voelen ze een gezonde spanning die ze energie geeft, geen negatieve spanning die energie kost. En daar ligt een wezenlijk verschil. De ene spanning levert je namelijk iets op, de andere spanning breekt je af. Ben benieuwd welke spanning jij met je meedraagt!