In je leven is het een komen en gaan van personen. Soms voor even, soms voor een langere periode of soms een leven lang. Maar sommige personen laten een onvergetelijke indruk achter. Ze bieden je belangrijke ervaringen die jou helpen op je levensweg. Zowel prettige als minder prettige.

Negatieve ervaringen

Gedurende die ervaringen sta je daar niet altijd bij stil. Zeker wanneer het om negatieve ervaringen gaat slaat de angst en de onzekerheid voor het onbekende onverwachts toe. Doordat we nog niet de handvatten hebben om met deze gevoelens, die met de ervaring gepaard gaan, om te gaan, schieten we snel in de weerstand en zoeken we de oplossingen buiten onszelf. Het is dan makkelijker om met de vinger naar de ander te wijzen i.p.v. de antwoorden binnen in onszelf te zoeken. Echter, wanneer we in staat zijn om te reflecteren op ons eigen gedrag en de daarmee gepaard gaande keuzes, kunnen we vanaf een afstand naar de situatie kijken en deze gebruiken als een spiegel van onze binnenwereld. En daar kan je dan je voordeel mee doen!

Leren te relativeren

Natuurlijk ben ik geen uitzondering op de regel. Ook ik heb personen in mijn leven ontmoet die mij bewust hebben gemaakt van de leerpunten in mijzelf. Ik heb het ze niet altijd in dank afgenomen, maar toch, deze ervaringen hebben er wel in geresulteerd dat ik ben wie ik nu ben. En ik ben eigenlijk heel blij met mijzelf en de keuzes die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. De door mij als negatief ervaren gebeurtenissen heb ik om kunnen buigen in ervaringen die mij inzicht in mijn gedachten, mijn gevoelsleven en mijn handelen hebben gegeven. Hierdoor laat ik mij niet langer leiden door mijn emoties en gevoelens, maar heb ik beter leren relativeren. Ik ben nu meer met mijzelf in balans. En dit geeft mij rust en een gelukkig gevoel.

Dankjewel

Dus rest mij niets anders dan al die personen die tot nu toe mijn pad gekruist hebben en met wie ik zowel positieve als negatieve ervaringen heb opgedaan te bedanken voor hun input. Ik ben trots op wie ik nu ben en datgene wat ik heb bereikt. En dat is mede dankzij jullie! Thanx….

Eén tip

Welke ervaringen belemmeren jou om gelukkig te zijn? En wat heb jij nodig om hier anders mee om te gaan?