Binnen het basisonderwijs krijgen wij les in verschillende vakken zoals rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde.  Op de middelbare school wordt dit pakket verder uitgebreid met vakken zoals Frans,  Duits, wiskunde, natuurkunde etc., afhankelijk van de opleiding die jij volgt.

Kennis op het emotionele vlak

Maar waarom leer je niet hoe jij om kan gaan met jouw emoties en gevoelens,  of wat jouw verlangens of behoeften zijn, of wat jij belangrijk vindt en waarom? Dat ieder mens anders is en dat jij vooral moet doen wat bij jou past. En dat dit gedurende je leven kan veranderen vanwege de ervaringen die jij in jouw leven op gaat doen. En dat het leven zijn ups en downs kent en dat jij moet leren om mee te gaan met de flow. Dat het belangrijk is om doelen te stellen, want doelen helpen jou om gefocust te blijven. Dat er geen goed of fout is, maar dat je moet gaan ontdekken en onderzoeken. Dat je niet alles moet geloven wat jij denkt of wat anderen over jou zeggen. Dat je kwaliteiten met jou mee draagt maar ook ontwikkel-  en/of verbeterpunten. Dat ieder mens uniek is, dus ook jij! Dat je verschillende mensen in je leven zult ontmoeten die een spiegel voor je zijn en waar je van kunt leren.

Hoe jouw zelfbeeld is opgebouwd en welke invloed overtuigingen hebben. Hoe jij jouw ervaringen evalueert, wat jouw normen en waarden zijn of welke regels jij voor jezelf hebt. Wat jouw drijfveren zijn en hoe jij jezelf motiveert. Maar dat jij vooral zelf moet leren nadenken over wat jou gelukkig maakt en waar jij je goed bij voelt.

Keuzes maken

Raar eigenlijk! Want op een bepaald moment wordt er wel van jou verwacht dat je keuzes gaat maken. Maar als jij geen zelfinzicht hebt en niet hebt geleerd om zelf na te denken, waar zijn jouw keuzes dan op gebaseerd? Op een mening van anderen, omdat jij denkt dat die het dan wel zullen weten. Of doe jij maar wat in de hoop dat het goed komt!

Zelf leren nadenken

Als het om jou gaat is er maar één iemand die weet wat goed voor jou is en wat niet. En dat ben jijzelf.  Want niemand heeft jouw ervaringen, voelt wat jij voelt en denkt wat jij denkt. Leer dus om zelf na te denken. Twijfel je, ga dan onderzoeken en zorg dat je inzicht krijg in de materie. Jij draagt meer wijsheid met je mee dan jij denkt. Leer daarop te vertrouwen!

Eén tip

Weet jij  bijvoorbeeld wat jouw drijfveren zijn of hoe jij jezelf motiveert?

Liefs,